Bel 024–7440002 of mail sollicitaties@senioritworks.nl

Ben je op zoek naar meer… werkgeluk?

Over werkplezier

Spelen, zoals vroeger?

Spelen is volgens filosoof Johan Huizinga datgene wat zich voordoet als mensen hun primaire behoeften hebben bevredigd en staat daardoor aan de basis van alle cultuur. Cultuur (een geheel van aangeleerde gedragskenmerken, waaraan alle leden van een gemeenschap zich openlijk houden) zou voor een belangrijk deel gevormd worden in het spel, door spelelementen. Cultuur zou zich ontplooien als spel.

 Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  1. Het spel moet een vrije handeling zijn
  2. Er mag geen direct nut of materieel belang aan zijn verbonden
  3. Het moet ordelijk verlopen.

 

“Werk kan je helemaal in beslag nemen.
Je weet wat je moet doen.
Je gaat er volledig voor.
Je voelt je vrij en goed bij wat je doet.
Gaandeweg krijg je steeds meer verbinding met je omgeving.
Je voelt je steeds creatiever en energieker. Je komt op nieuwe ideeën en hebt plezier.
Wat ben je aan het doen?
Je bent aan het spelen…”

 

Huizinga doopte de mens zo’n 100 jaar geleden als ‘spelende mens’: de Homo Ludens.

In de tijd dat Huizinga leefde ervaarde hij echter ook een ‘erosie van het spel’. Hij signaleerde dat mensen en maatschappij verernstigen(ernstig: zonder grapjes, serieus), wat volgens moderne denkers heeft voortgezet naar de huidige tijd. Er wordt meer vorm gegeven aan ‘vals spel’: harde concurrentie, ongezonde competitie. De valsspeler lijkt langzamerhand de hoofdrolspeler te zijn geworden. Ook lijkt er (mede door de toegenomen technologie) steeds meer ruimte te komen voor ‘schijnspel’: alles moet ‘fun’ en vermakelijk zijn (denk bijvoorbeeld aan de oneindige stroom van filmpjes op facebook maar ook de vele vormen van andere platte entertainment die bestaan).

Je zou kunnen zeggen dat deze ‘erosie’ in lijn ligt met de ongezonde ontevredenheid die onder veel mensen in de huidige tijd heerst. Het kan ook een verklaring zijn voor de vele burn-out verschijnselen in de maatschappij. Het verliezen van spel zet dus, eigenlijk, de secundaire behoeftes op de eerste plek, in plaats van de primaire behoeftes.

 

De piramide van Maslov

De piramide van Maslov geeft inzicht in deze behoeftes. In onze beleving vallen alle lagen van de piramide onder de primaire behoeften en luxemiddelen onder de secundaire behoeften. Het verliezen van het spel leidt dan bijvoorbeeld naar:

 

Stel jezelf deze vragen:

  • Ben jij gedreven, serieus, doelgericht?
  • Vergeet je dan niet te spelen?
  • Let je op de primaire levensbehoeftes?
  • Om daardoor makkelijker te kunnen ‘zijn’, niet alleen maar bezig te zijn met ‘behalen’ en ‘begeren’?
  • Te weinig spelen en te veel stress brengen je verder weg van de oplossing.
  • Check de piramide eens voor jezelf; welke laag laat jij nog wel eens ondersneeuwen?

Copyright © SeniorIT Works - disclaimer - webdesign: prode

×