Bel 024–7440002 of mail sollicitaties@senioritworks.nl

Ben je op zoek naar meer… werkgeluk?

Wat is Agile Scrum?

Agile Scum - SeniorIT WorksScrum is één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol gebleken, inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast in businessafdelingen als Marketing, Sales, HR en Finance.

De voordelen van Scrum:

Scrum verhoogt de effectiviteit van het team

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is.

De Product Owner maakt samen met de klant en andere stakeholders een lijst van de eisen en taken. Dit noemen we ook wel een ‘User Story’. Daarbij is het belangrijk dat de belangrijkste features als eerste geïmplementeerd worden. Deze gaan vervolgens naar het team. Het team geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit en tijd die nodig is. De Story’s worden regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Daardoor kan het team een betrouwbare inschatting afgeven en loopt het werk bijna nooit uit.

Agile Scum ervaring - SeniorIT WorksHet team wordt geleid door een Scrum Master. Deze houdt aan het begin van iedere werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’-meeting. Deze meeting wordt ook wel ‘Daily Standup’ genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En wat zijn de problemen? Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.

Daarnaast heb je natuurlijk het development team. Het development team bestaat uit drie tot negen professionals die aan het einde van elke sprint een werkend product opleveren. Het development team bepaalt zelf hoe het werk georganiseerd wordt, wat zorgt voor een optimale efficiëntie en effectiviteit binnen het team.

Sprints. Het Scrum framework is iteratief. Er wordt gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heb je als klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar ‘aligned’.

Duidelijk inzicht in de voortgang van het project/software development.

Het Scrum framework houdt het stellen van doelen in. Deze doelen worden niet alleen per Sprint gesteld, maar ook per dag. Dit zorgt ervoor dat het team zich flexibel kan organiseren rondom deze doelen. Het feit dat iedereen dezelfde doelen deelt zorgt voor samenhang en een duidelijke richting. De doelen per Sprint worden samen met de opdrachtgever gesteld. Dit betekent dat je als opdrachtgever op de hoogte bent en jouw verwachtingen overeen komen met hetgeen het team aan het doen is. Omdat het team zelf een inschatting geeft, voor de benodigde tijd van het in kleine stukjes opgedeelde werk, zijn de doelen ook haalbaar.

Je beschikt over het product dat je nodig hebt en wilt

Aan het einde van het project heb je ook het product dat je nodig hebt en voor ogen had. Elke Sprint wordt door het team zowel met elkaar, als met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team. Open teams zijn productiever, omdat belemmeringen op regelmatige basis worden besproken en zoveel mogelijk worden opgelost.

Meer weten over Agile/Scrum?

De toepassing van Scrum voor het ontwikkelen van software neemt sterk toe. Veel organisaties overwegen om het toe te passen of werken zelfs al met een Scrum Team. Veel beschikbare hulpmiddelen en trainingen richten zich op de theorie van Scrum en in mindere mate op de toepassing. Dit terwijl ‘De Kracht van Scrum’ juist ligt in het eenvoudig oppakken en toepassen ervan.

Neem contact op met SeniorIT Works als u wilt weten wat de inzet van onze IT-Professionals voor uw Agile Scrum teams kan betekenen.

Copyright © SeniorIT Works - disclaimer - webdesign: prode

×